Zemní a výkopové práce

Výkopy - výkopové a zemní práce, inženýrské sítě - Mladá Boleslav

Ve městě Mladá Boleslav a v dalších místech středních Čech za cenově příznivých podmínek děláme veškeré výkopové a zemní práce. Stavíme i inženýrské sítě.

Výkopy - výkopové a zemní práce

Děláme strojní výkopové a zemní práce.

Výkopové a zemní práce Mladá Boleslav - nabídka

Mezi zemní a výkopové práce, které v lokalitě Mladá Boleslav a Středočeský kraj nabízíme, patří zejména: 

- stavba inženýrské sítě
- hloubení základů rodinných domů
- hloubení základů průmyslových objektů
- terénní úpravy
- demolice
- přípravné práce pro stavby
- výkopové a zemní práce při výstavbě bazénů
- výkopové a zemní práce při stavbě koupacích jezírek
- výkopové a zemní práce při stavbě podezdívek plotů

- zářezy do strání
- terénní úpravy zahrad
- pronámej kontejnerů
- odvoz odpadu
- dovoz písku, štěrku, zeminy
- recyklace betonů a sutí
- třídění materiálu, zeminy, stavebních a demoličních odpadů
- likvidace pařezů, náletových dřevin a prořez stromů
- vyklízecí práce, likvidace spálenišť a zbořenišť

Tyto služby provádíme pomocí nejmodernějšího vybavení.

Našimi zákazníky jsou firmy, obce, města i jednotlivý občané.

Výkopy - kontaktní informace

Jestliže máte v lokalitě Mladá Boleslav a Středočeský kraj zájem o jakékoliv výkopové a zemní práce,
kontaktujte nás na mobilu: 728 706 338, e-mail: pavelkavaclav@seznam.cz